30/11/2016

Hà Tĩnh sẽ tạo thuận lợi để doanh nghiệp Đức đầu tư phát triển bền vững

Tại buổi làm việc, ông Ruland Arthur – Thành viên sáng lập Khu công nghiệp Việt – Đức (GVIP) mong muốn phối hợp với BQL KKT […]