DỰ ÁN „KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC-VIỆT“ TẠI HÀ TĨNH

Khu công nghiệp Đức-Việt (German-Vietnamese Industrial Park – GVIP) được thành lập theo „Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên“, Mã số doanh nghiệp : 3002075126, đăng ký lần đầu ngày 12/5/2017.

Tên Công ty là : „Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt-Đức Hà Tĩnh”.

Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Lô C, Khu Công nghiệp Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Thành viên sáng lập gồm các ông Phạm Ngọc Kỳ, Bùi Quang Hùng và Arthur Ruland; ông Bùi Quang Hùng là Giám đốc.

Công ty GVIP hoạt động theo Điều lệ (5/2017).

Lĩnh vực chính của GVIP